ساخت انواع قالب واشر
چراغ دیواری و سقفی، کیک، نان، کفش، زیپ، فلوترهای پتروشیمی و …..