بایگانی برچسب برای: چگونگی فرایند برش لیزر

فرآیندهای اصلی برش لیزری

فرآیندهای اصلی برش لیزری شامل مراحل زیر می­ باشد:

  1. تولید پرتو
  2. تمرکز پرتو
  3. گرمایش و ذوب موضعی
  4. بیرون ریختن مواد
  5. حرکت پرتو

هر مرحله جدایی ناپذیر از فرآیند برش لیزری است و هنگامی که به درستی اجرا گردد، یک برش دقیق ایجاد می­ نماید.

مشاهده بیشتر