بایگانی برچسب برای: سیستم های راهگاه گرم

قالب های تزریق رانر یا راهگاه

قالب­ های تزریقی را می­ توان براساس ویژگی­ های آنها به چندین دسته مختلف از جمله سیستم قالب های تزریق رانر یا راهگاه که به دو سیستم راهگاه گرم یا هات رانر (HOT RUNNER)  و سیستم قالب های تزریق پلاستیک راهگاه سرد (Cold runner) تقسیم می شوند ، سیستم تعداد صفحه و سیستم حجم تولید قطعه طبقه بندی نمود. این طبقه­ بندی ها منحصر به فرد نمی­ باشند، بلکه هر قالب دارای برچسبی در هر گروه است. به عنوان مثال ممکن است قالبی داشته باشید که از یک سیستم رانر سرد، سه صفحه ­ای با حفره­ های متعدد تشکیل شده باشد. درک اینکه هر یک از این دسته­ ها برای فرآیند قالب ­ گیری شما چه معنی دارد، به شما کمک می کند تا نوع مناسب قالب را برای قطعه خود انتخاب نمایید.

مشاهده بیشتر