بایگانی برچسب برای: جوش حروف استیل با لیزر ND:YAG

مزایای جوشکاری لیزری ND:YAG

لیزر از بزرگ ‌ترین اختراعات قرن بیستم است و توسعه پیوسته آن بخش مهمی از تاریخ علم مهندسی و تکنولوژی شده است. با توجه به اینکه لیزر به‌صورت انرژی خالص باقدرت تمرکز بالا است،با توجه به این که مزایای جوشکاری لیزر با استفاده از لیزر ND:YAG بسیار بالا است ، در وسایل و ابزارهای تحقیقی به‌صورت فراوان مورداستفاده قرار می ‌گیرد. توانایی لیزر در علوم مختلف اندازه‌گیری، پزشکی، نور و اسیکتروسکوپی، احتراق، زمین‌شناسی، ارتباطات، فرآیند مواد و غیره به اثبات رسیده است و دارایی مزایایی از جمله موارد ذیل می­ باشد.

مشاهده بیشتر