بایگانی برچسب برای: جوشکاری هیبریدی

نکات خیلی مهم ایمنی در جوشکاری لیزری

در ادامه مقاله قبلی می توان  از دیگر موارد نکات خیلی مهم ایمنی در جوشکاری لیزری به موارد ذیل اشاره نمود :

تبخیر در حین جوشکاری لیزری حتی بدون مواد

از آنجایی که روش توصیف شده برای جوشکاری لیزری در اجرای آن متفاوت است، بسته به فرآیند مورد نظر، موقعیت های خطر مختلفی ایجاد می شود. در اصل، تبخیر از مواد اولیه در طول ذوب به دلیل انرژی ورودی بالا رخ می دهد. این امر منجر به انتشار آلاینده ها به شکل دود جوش می شود. ترکیب شیمیایی آنها تقریباً برابر با ترکیب مواد اولیه است. حجم آلاینده هنگام جوشکاری لیزری بدون مواد افزودنی از نظر اندازه با حجم جوشکاری گاز فعال فلز قابل مقایسه است. بیشترین انتشار دودهای جوشکاری هنگام جوشکاری قطعات گالوانیزه ایجاد می شود. هنگام جوشکاری با پرتو لیزر تفاوت دیگری وجود دارد – چه با CO2 جوشکاری کنید یا یک لیزر حالت جامد. با تنظیمات ایده آل، دومی انتشار کمتری نسبت به لیزرهای CO2 معمولی منتشر می کند.

مشاهده بیشتر