بایگانی برچسب برای: جوشکاری لیزر اینکونل 718 و بهبود جوشپذیری آن

بررسی جوش­ پذیری سوپر آلیاژ اینکونل ۷۱۸ با لیزر ND:YAG

در بررسی جوش­ پذیری سوپر آلیاژ اینکونل ۷۱۸ با استفاده از عملیات پس سرد با استفاده از لیزر ND:YAG ، به کار بردن عملیات پس سرد در جوشکاری و استفاده از محیط­ های سرد کننده آب، آب نمک و روغن در حین جوشکاری نتایج زیر را به دنبال داشته است:

مشاهده بیشتر