بایگانی برچسب برای: جوشکاری لیزری آلیاژ آلومینیوم

جوشکاری فلزات رنگین یا غیر آهنی چگونه است؟

جوشکاری فلزات رنگین یا غیر آهنی چگونه است؟ در ادامه به جوشکاری برخی از فلزات رنگین یا همان جوشکاری فلزات غیر آهنی مانند  آلومینیوم، تیتانیوم ، برنج و … اشاره خواهیم نمود.

جوشکاری فلزات رنگین یا غیر آهنی شامل چه مواردی است ؟

  1. جوشکاری لیزری آلیاژ آلومینیوم
    • جوشکاری با نفوذ عمیق اغلب در جوشکاری لیزری آلیاژ آلومینیوم استفاده می­ شود. مشکل اصلی در جوشکاری بازتاب بالای آن به پرتو لیزر و رسانایی حرارتی بالای آن است.
    • در حین جوشکاری لیزری آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم، با افزایش دما، حلالیت هیدروژن در آلومینیوم به شدت افزایش می یابد و منافذ زیادی در جوش وجود دارد. در طول جوشکاری با نفوذ عمیق، ممکن است حفره هایی در ریشه و شکل گیری ضعیف مهره جوش وجود داشته باشد.

مشاهده بیشتر