بایگانی برچسب برای: جوشکاری با فشار سرد

اتصال فلزات بدون گرما با جوش سرد

اتصال فلزات بدون گرما با جوش سرد امکان پذیر می باشد، جوش سرد یکی از بهترین روش های جوشکاری فلزات غیرآهنی است.

هنگامی که به روش جوشکاری فکر می کنید، اولین چیزی که به ذهن می رسد احتمالا استفاده از گرما است. تکنیک هایی مانند جوشکاری قوس الکتریکی، جوشکاری اصطکاکی، جوشکاری اولتراسونیک و جوشکاری لیزری، همگی به نوعی شامل گرما هستند. در واقع، گرما مترادف با جوشکاری در نظر گرفته می‌شود و در مثال‌های بالا، برای اتصال دو فلز به یکدیگر حیاتی است.

مشاهده بیشتر