بایگانی برچسب برای: جوشکاری اصطکاکی FSW

جوشکاری اصطکاکی چیست؟

اصطلاح ” جوشکاری اصطکاکی (Friction Welding) “ فرآیندهای جوشکاری حالت جامد را پوشش می­ دهد که ادغام مواد تحت تأثیر گرمای ایجاد شده توسط حرکت مکانیکی لغزشی ناشی از بین سطوح مالشی می­ باشد و قطعاتی که باید به هم متصل گردند در کنار هم تحت فشار نگه داشته می ­شوند. اصطکاک مکانیکی ممکن است بین یک قطعه کار متحرک و یک جزء ثابت، دو جزء متحرک یا با استفاده از یک ابزار متحرک ایجاد گردد.

مشاهده بیشتر