بایگانی برچسب برای: جایگزین جوشکاری الکتریکی

جوشکاری لیزری با استفاده از گان دستی

دستگاه جوشکاری لیزری با استفاده از گان دستی شامل یک منبع نور لیزر، یک لنز ارتعاشی و یک دوربین برای فیلم برداری از منطقه جوش می­ باشد.مشخصه دستگاه جوش لیزری با گان دستی، شامل یک سیستم شناسایی نقطه جوش متصل به دوربین و یک سیستم کنترل پردازش متصل به لنز ارتعاشی است که در آن سیستم شناسایی نقطه جوش با توجه به تصویری که توسط دوربین گرفته شده است برای موقعیت نقطه جوش را تشخیص می ­دهد و سپس سیستم کنترل پردازش وارد عمل می­ گردد.

مشاهده بیشتر