بایگانی برچسب برای: تعمیرات با استفاده از LMD

جوش لیزری تک کریستالی روی پره های توربین

از دیگر خدمات مرکز جوش لیزر پالس می توان به جوش لیزری تک کریستالی روی پره های توربین اشاره نمود . بسیاری از کاربردهای صنعتی دارای شرایط عملیاتی چالش برانگیز مانند جوهای خورنده یا فرسایشی و دماهای بالا هستند. هر جزء از ماشین آلات دوار که در این شرایط استفاده می شود باید به طور قابل اعتماد عمل کند تا از عمر مفید کلی تجهیزات اطمینان حاصل شود. در بسیاری از موارد، پوشش‌های تخصصی بخش مهمی از طراحی سازنده تجهیزات اصلی را تشکیل می‌دهند و این پوشش‌ها باید در طول هر پروژه تعمیر و نگهداری بازسازی یا بهبود یابند.

مشاهده بیشتر