بایگانی برچسب برای: برش و حکاکی لیزر غیرفلزات صنعتی

مزایای برش لیزری

از جمله مزایای برش لیزری در مقایسه با سایر انواع برش، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • دقت بیشتر در برش
  • لبه های با کیفیت بالاتر
  • عرض لبه باریکتر
  • HAZ کوچکتر و اعوجاج مواد کمتر
  • آلودگی و ضایعات مواد کمتر
  • هزینه های نگهداری و تعمیرات کمتر
  • ایمنی بیشتر اپراتور

مشاهده بیشتر