بایگانی برچسب برای: انواع روش های تزریق پلاستیک

طراحی قالب های تزریق بر اساس صفحه (Plate)

همانطور که در مقاله قبلی گفته شد قالب­ های تزریقی را می توان براساس ویژگی­ های آنها به چندین دسته مختلف از جمله قالب های تزریق رانر یا راهگاه ، سیستم حجم تولید قطعه و دسته دیگری که بر اساس آن می توان قالب های تزریقی را مرتب  نمود، طراحی قالب های تزریق بر اساس صفحه (Plate) یا همان مقدار یا پیکربندی صفحات آنها است. یک قالب از صفحاتی تشکیل شده است که قسمت منفی آن در آنها بریده می شود. این صفحات وقتی در دستگاه قالب گیری تزریقی به هم فشرده شوند، حفره قالب کامل را برای تولید مناسب قطعه تشکیل می­ دهند.

مشاهده بیشتر