بایگانی برچسب برای: آشنایی کامل با روش های جوش لیزر

جوشکاری لیزری چیست؟

جوشکاری لیزری چیست؟ جوشکاری لیزری یک تکنیک جوشکاری با دقت بالا است که از گرمای شدید تولید شده توسط پرتو لیزر برای اتصال دو یا چند ماده به یکدیگر استفاده می کند. این یک فرآیند غیر تماسی است که در آن پرتو لیزر بر روی نقطه جوش مورد نظر متمرکز می شود و سبب ذوب شدن مواد و تشکیل پیوند در هنگام انجماد می شود. پرتو لیزر مورد استفاده در جوشکاری با تقویت و هدایت یک پرتو نور بسیار متمرکز از طریق عناصر نوری تولید می شود.

مشاهده بیشتر