خدمات ساخت قالب تزریق پلاستیک

فرآیند تزریق قالب پلاستیک یک روش ساخت برای تولید قطعات پلاستیکی است. قالب شامل دو نیمه هسته و حفره (core and cavity) است که شامل تمام هندسه و ویژگی­ های تشکیل دهنده مشخصات قطعه می­ باشد.

پس از ایجاد، قالب در دستگاه قالب­ گیری تزریق پلاستیک جایی که فرآیند انجام می­ شود بارگیری می­ گردد. یک قیف گلوله ­های ترموپلاستیک را نگه می­ دارد و به داخل بشکه دستگاه هدایت می­  گردد. اصطکاک بین پیچ دوار و بشکه گلوله ها را ذوب می­ نمایید.

در ادامه فرایند خدمات ساخت قالب تزریق پلاستیک ، ضامن ­های هیدرولیکی یا الکتریکی نیمه ، قالب را بسته و آنها را با صدها تن فشار، فشار می ­دهند. سپس پیچ دوار با تزریق حجم معینی از پلاستیک مذاب در حفره قالب تحت فشار زیاد (هزاران PSI) ، یک فاصله از پیش تعیین شده را پیش می برد.

وقتی مواد وارد قالب شد، شروع به خنک شدن و جامد شدن می کند تا مطابق با شکل قالب گردد. پس از خنک شدن کافی ماده، قالب به طور خودکار باز شده و قطعه توسط تعدادی پین بیرون انداز از هسته خارج می­ گردد.

نمونه خدمات ساخت قالب تزریق پلاستیک

قالب­های تزریق پلاستیک نوعی از قالب می­ باشد که محصول خروجی از داخل قالب جنسی از خانواده پلاستیک دارد این نوع از قالب ها از پر کابرد ترین قالب­ های موجود در دنیا می ­باشد که به دلیل نوع استفاده محصول می ­بایست از زیبایی و کیفیت سطح بالایی برخوردار باشد.

  1. مواد وارد بشکه می­ شوند.
  2. مواد ذوب و مخلوط می­ گردند.
  3. حجمی از مواد تشکیل می ­گردد.
  4. قالب بسته می­ شود.
  5. تزریق پلاستیک به داخل حفره قالب.
  6. مواد مذاب خنک شده (در طی این مراحل ، مراحل ۱-۳ برای چرخه بعدی آماده می­ شوند)
  7. قالب باز می­ گردد.
  8. قسمت خارج می ­شود.
  9. برای چرخه بعدی به مرحله ۴ باز می­ گردد.

چرخه = Mo + Mc + I + C

Mc = زمان بستن قالب (این زمانی است که برای بستن واقعی ابزار لازم است)

I = زمان تزریق مواد به قالب

C = زمان خنک سازی (زمان انجماد مواد مذاب)

میزان تولید قالب تزریق زمان چرخه ضرب شده در تعداد حفره­ های قالب در ابزار است. به طور معمول برای نمونه اولیه و تولید کم حجم، یک قالب فقط یک حفره دارد و تقریباً اتوماتیک نیست. قالب­ های تولید کامل برای کاربرد های بسیار زیاد مانند درپوش­ ها و ممکن است ده ها حفره و اتوماسیون کامل با زمان چرخه بسیار کوتاه و بهره وری بسیار بالا داشته باشند. این عوامل باعث می­ شود که قالب تزریقی پس از اتمام ابزار اولیه و تثبیت فرآیند، بسیار مقرون به صرفه باشد.