جوشکاری آسان هادی ها، فلزاتی از جمله
پلاتین، طلا، آلیاژهای مس، استیل ضدزنگ، Nitinol (آلیاژ نیکل- تیتانیوم)، تیتانیوم، MP35N، Elgiloy(آلیاژ کبالت- کرم- نیکل) فلزات نامتجانس