کاربردهای لیزر در ساخت و ترمیم قطعات صنعتی شامل
قطعات موتور، قطعات گیربکس، انژکتورهای سوخت، فیلترهای سوخت، تجهیزات تهویه مطبوع، اینفلیتور کیسه های هوا اتومبیل، واشر گسکت، بیلوز، پره های ثابت و دوار توربین های گازی و پره هواپیما می باشد.