خدمات طراحی دو بعدی و سه بعدی

جوش لیزر پالس با استفاده از نرم افزارهایی از جمله کتیا، آباکوس، پاورمیل و ….. قطعات را سه بعدی  طراحی و محاسبات آن را انجام نموده و با اطمینان خاطر شروع به تولید می­نماید؛ همچنین قبل از حک لوگو، شماره سریال و عکس با استفاده از نرم افزار اتوکد، کرل و … آنها را طراحی می­نماید.